Online kurz obsahuje praktických 15 lekcí vybraných ze 3. části Školy umění kontramanipulace - průměrná délka lekce je 8 minut.


Co zápisem do něj získáte?


Zápisem do kurzu získáte snadno dostupný soubor kontramanipulativních nástrojů, jak slovně i neverbálně jednat s lidmi, kteří s vámi manipulují.


Online kurz obsahuje:

12 nejčastěji používaných metod (taktik) manipulátorů
Mnoho konkrétních příkladů, díky nimž získáte představu, v jakých situacích manipulátoři tu kterou metodu používají.
Konkrétní návody a postupy, jak se účinně kontramanipulativně vůči různorodé manipulaci bránit a vymezovat.
Celkem 2 hodiny videolekcí + PDF materiály k tomu.
Možnost využívat opakovaně naši individuální podporu - viz níže.
Univerzální návody - příklady v lekcích v nich jsou vzaty z prostředí partnerských vztahů, vztahů v rodinách i vztahů v zaměstnání.

Získáte současně hlubší vhled do problematiky manipulace ve vztazích a motivaci se soustavně a dlouhodobě se bránit proti různým aktivitám "svého" vztahového predátora.


BONUS

Žádný kurz nemůže obsáhnout všechny okolnosti a individuální potřeby jednotlivých studentů, proto vstupem do něj získáváte zároveň možnost opakovaných telefonických nebo i osobních konzultací - první máte od nás zdarma.

Co nám napsali naši studenti

Děkujeme za upřímná slova

(respektujeme právo našich studentů na anonymitu)

Vstoupit do kurzu

Pokud z nějakých důvodů nemůžete využít k zápisu platební kartu, klikněte prosím sem.

Ukázka z lekce 3.15 Desatero zásad pro účinnou kontramanipulaci

Lekce je návodem, jak s desaterem pracovat a proč je důležité si ho připomínat i v průběhu učení se jednotlivým kontramanipulativním technikám.

Přehled lekcí tohoto on-line kurzu:

Několik úvodních slov ke kurzu "Kontramanipulace prakticky"

Proč věříme, že vám tento kurz pomůže.

3.3 … Definice kontramanipulace - je k něčemu užitečná?

Ve této lekci Vám nejdříve ukážeme, v čem účinná kontramanipulace nespočívá. Pak si význam pojmu kontramanipulace správně definujeme, ale zároveň vás upozorníme, že jako jakákoli jiná definice má i ta kontramanipulativní omezenou vypovídací schopnost. Zejména proto, že postihuje pouze její verbální stránku. Skutečně účinná kontramanipulace zahrnuje víc, než jen schopnost správně slovně reagovat na něčí manipulativní jednání. Bez zapojení našeho vnitřního člověka může být verbální kontramanipulace jen povrchním a málo účinným řešením.

3.14 … Začínáme s kontramanipulativními technikami a nástroji

Začínáme se samotnou kontramanipulací. 14. lekce je úvodem k bloku následujících lekcí, od 15. až do poslední lekce této třetí části. V této lekci se dozvíte podstatnou informaci o tom, co je nezbytným předpokladem účinné kontramanipulace, která možná některé z vás nepotěší. Vás ostatní naopak přesvědčí, že správně prováděná kontramanipulace má skutečně mocný potenciál osvobodit vás z jakéhokoli toxického vztahu. 

3.15 … Desatero zásad pro účinnou kontramanipulaci

Patnáctá lekce obsahuje nový PDF materiál ke stažení - Desatero zásad pro účinnou kontramanipulaci. Lekce sama je malým návodem, jak s tímto desaterem pracovat a proč je důležité si ho připomínat v průběhu učení se jednotlivým kontramanipulativním technikám.

3.16 … Váš arsenál krátkých vět a protiotázek jako nejúčinnější verbální kontramanipulace

Rychlá a relativně jednoduchá pomoc, jak se bránit verbálním útokům vašeho manipulátora, je obsahem této lekce. Seznámíte se v ní se sadou tzv. replik, neboli stručných reakcí ve formě předem naučených oznamovacích vět nebo otázek, kterými manipulátorovi dáte poprvé jasně najevo, že se ve vašem vztahu něco podstatného mění. 

3.17 … Neverbální manipulace a kontramanipulace proti ní

Online kurz Škola UK má tu vlastnost, že se v ní jednotlivé náměty prolínají, navazují na sebe a jdou postupně do větší hloubky. Ukázkou toho je 3. lekce první části, kde jsme vám poprvé ukázali, jak s psychickou manipulací souvisí vaše neverbální komunikace. V této lekci se k námětu neverbální komunikace vracíme. Podívejte se, jak neverbálně komunikují manipulátoři a jak se proti tomu bránit. 

3.18 … Navozování pocitů viny 1

V této lekci se také vracíme k něčemu, čemu už jsme se věnovali. Tentokrát jdeme zpět v čase k základnímu kurzu sebeobrany proti vztahové manipulaci. Na mnoha dalších praktických příkladech ze života ukazujeme, jak mocná tato základní strategie psychických manipulátorů je. Především, když je jí empatik vystaven už od svého dětství. 

3.19 … Navozování pocitů viny 2 a odpovídající kontramanipulace

Devatenáctá lekce je pokračováním předchozí a navazuje na ni tím, že přináší další ukázky použití této strategie a především tím, že přináší podněty a vedení, jak na navozování výčitek svědomí a pocitů vinu kontramanipulativně reagovat. 

3.20 … Metoda Double-bind a odpovídající kontramanipulace

Manipulátorská metoda Double-bind je na pomezí mezi přímým a nepřímým vlivem na empatika. V překladu se jedná o dvojitou vazbu, kterou psychický upír uvádí svou oběť do situace, kdy cokoli řekne nebo udělá, bude to z hlediska manipulátora špatně. Dostanete návod, jak se proti tomuto prohnanému a zákeřnému způsobu komunikace bránit.

3.21 … Metoda Otrávené studny a kontramanipulace proti ní

Metoda Otrávené studny je další méně nápadný zato účinný způsob, kterým manipulátor znevěrohodňuje svou oběť nebo své oponenty. Na celkem 10 příkladech z praxe vám nejdříve ukážeme, jakými různými způsoby se tato metoda projevuje, a potom na stejných situacích, jak se proti ní v praxi bránit. 

3.22 … Metoda Léčby tichem a kontramanipulace proti ní

Asi nejznámější manipulativní metoda je Léčba tichem. Je proti ní z praktického hlediska nejjednodušší obrana. Použití této obrany však vyžaduje porozumění hlubších souvislostí a tím i získání silné motivace. A potom také vysokou míru sebeovládání v průběhu delšího času. Trénujte a uspějete. 

3.23 … Metoda Přenášení odpovědnosti a kontramanipulace proti ní

Metoda Přenášení odpovědnosti je sofistikovanou “sestřičkou” metody Navozování pocitů viny. Opět vám na mnoha konkrétních situacích ukážeme, jak jí manipulátoři používají a standardem už je i účinná sebeobrana proti ní. 

3.24 … Metoda Dehonestace a kontramanipulace proti ní

Dehonestace je přímou, hrubou a někdy vulgární metodou, jak z normálního života empatika udělat “kůlničku na dříví”. Poznejte ji a porozumějte tomu, co se skrývá v jejím pozadí. Získáte silnou motivaci nebrat si tyto odporné útoky osobně a díky tomu přesně a účinně kontramanipulovat.

3.25 … Metoda Horské dráhy a kontramanipulace proti ní

Součástí strategie gaslightingu je emočně obtížně zvladatelná metoda Horské dráhy. Příběh ze života vám ukáže, jak ji praktuje konkrétní psychický upír. Po jeho převyprávění si charakteristické rysy této metody zobecníme. Poznáte, že manipulátor pracuje se zmatkem a nejistotou ve vaší hlavě, a proto je neocenitelnou pomocí při kontramanipulaci ověřovatel reality. 

3.26 … Metoda Dávkování požadavků a kontramanipulace proti ní

Metoda Dávkování požadavků sice z hlediska emočních následků patří méně závažným manipulativním praktikám, ale je také záludná. V této lekci vás naučíme ji rozpoznávat a položíme tím základ k účinné kontramanipulaci, díky níž vaší ochotu a dobrou vůli nebude moct manipulátor zneužívat. 

3.27 … Manipulativní taktiky (1)

V této lekci se podíváme na zoubek dvěma méně častým manipulativním taktikám: Taktice černého vidění a tzv. Triku s množstvím. Taktiky jsou to odlišné ale jednu věc mají společnou. Poznáte, jak důležité je při kontramanipulaci chápat význam informačních zdrojů (a nejen při kontramanipulaci). 

3.28 … Manipulativní taktiky (2)

I 28.lekce vás seznámí se dvěma manipulativními taktikami. S taktikou Zjišťování pravdy domněnkou a taktikou Přisvojování zásluh. V prvním případě vás opět čeká mnoho praktických příkladů jejího použití, ve druhém případě zase příběh "ze současnosti", který pravděpodobně dobře znáte. K oběma taktikám nechybí návrhy na účinnou kontramanipulaci.

Pokud z nějakých důvodů nemůžete využít k zápisu platební kartu, klikněte prosím sem.