Podmínky použití

1. Podmínky

Vstupem do této školy souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, nemůžete tento web používat. Materiály obsažené v této škole jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.

2. Udělení licence

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii veškerých materiálů ke stažení na webových stránkách školy za účelem osobního, nekomerčního přechodného prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:

upravovat nebo kopírovat materiály;

používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);

pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách školy;

odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo

převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.

Tato licence se automaticky ukončí, pokud porušíte některá z těchto omezení a společnost je může kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které vlastníte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webových stránkách školy jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Škola neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Škola dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na její webové stránce nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakékoli stránky spojené s touto stránkou.

4. Omezení

Škola v žádném případě nenese odpovědnost za škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo z důvodu přerušení podnikání), které vzniknou v důsledku použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách školy, i když Škola nebo pověřená škola byla ústně nebo písemně upozorněna na možnost takové škody. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a Errata

Materiály, které se objevují na webových stránkách školy, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Škola nezaručuje, že žádný z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Škola může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny materiálů obsažených na jejích webových stránkách. Škola se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Škola nekontrolovala všechny stránky odkazované na její webové stránky a nenese odpovědnost za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená souhlas školy školy. Používání takových propojených webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek použití webu

Škola může kdykoli bez předchozího upozornění revidovat tyto Podmínky používání svých webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdy aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek školy se řídí zákony domovské jurisdikce vlastníka školy, bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

© Ne vztahové manipulaci 2020

Podmínky použití

Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky