Příběhy ve formě videolekcí jsou součástí rozsáhlé online akademie Škola umění kontramanipulace. Zápisem k těmto 11 videolekcím se podrobně seznámíte se všemi 40 znaky, poznáte mnoho strategií a taktik psychických manipulátorů a také se zblízka seznámíte s prostředím plné verze Školy umění kontramanipulace.

Přehled videolekcí

1.5 ... Znaky manipulativního jednání - Jak je poznáte?

Různé seznamy "znaků manipulátorů" jsou velmi populární. Je to takový rychlý a zdánlivě snadný návod, jak manipulátory odhalit. Jenže - ve světě psychické manipulace snadné návody nefungují. Proč ne?

Lekce 1.5 je úvodem do rozsáhlého tématu Znaky manipulativního chování. Dozvíte v ní především, jakou část naší osobnosti potřebujeme aktivovat a jakou spíše deaktivovat, abychom byli schopni zákeřné působení těchto psychických upírů vůbec vnímat.

1.6 ... První 4 znaky manipulace - mikropříběh Mirky a Pavly z pracovního prostředí

Mnohé manipulativní osobnosti mají schopnost vytvářet kolem sebe jakousi auru přitažlivosti, které máme tendenci podléhat. Je to velmi podobné určitému druhu očarování. Dostáváme se do stavu, kdy začínáme říkat, co vlastně nechceme a někdy i dělat, co nechceme. Jednat proti svým vlastním zájmům.

V lekci 1.6 se seznámíte "v praxi" s prvními 4 znaky manipulativního chování. Můžete se s nimi setkat především v prostředí, které je pro vás (relativně) nové, kde se teprve seznamujete a snažíte se stát součástí nějakého kolektivu.


1.7 ... Je to "jen" charizmatický člověk nebo je to charizmatický manipulátor?

V lekci 1.7 poznáte, že hranice mezi charizmatickým jednáním bez postranních úmyslů a "tím druhým" je někdy tenká. Podle čeho relativně snadno usoudit, s kým máte tu čest? Seznamte se se 6 oblastmi, kde vás může manipulátor snadno zmást. A pozor - v reálném životě není zdaleka vše tak snadno prohlédnutelné jako když to sledujete na obrazovce nebo na displeji.


1.8 ... Dalších 7 znaků manipulace - komunikace mezi sourozenci Alešem a Simonou

Psychičtí upíři jsou mistři v nasazování masek. Často i jen v průběhu jednoho rozhovoru jich jsou schopni vyměnit hned několik. Co je cílem? Vytvořit zmatek v naší hlavě a ukrást nám nemalou část naší energie. Přáli byste si nějaký příklad?

Poslechněte si v lekci 1.8 komunikaci mezi sourozenci Alešem a Simonou a poznejte dalších 7 typických znaků psychických manipulátorů.

1.9 ... 2 další znaky manipulace - ePohlednice jako motiv pro Patrika vůči Zuzaně

Uplatňování moci nad partnerem se překvapivě může podobat projevům skutečné lásky. Zvlášť když manipulátor jedná jako udatný ochránce zájmů své/ho partnerky/ra, případně celé rodiny. Může to být tak přesvědčivé, že si toho oběť třeba i roky nevšimne a dostává se díky tomu postupně do izolace.

Partnerské vztahy jsou psychickou manipulací dotčeny zdaleka nejvíce. Tomuto prostředí jsme věnovali lekci 1.9 a mikropříběh v ní. Podívejte se, jak Patrik jedná se svou ženou Zuzanou kvůli jedné elektronické pohlednici.


1.10 ... Poznejte další 2 znaky manipulátorů - Marek zve manželku do divadla

Odborníci radí, abychom se s manipulátory nepouštěli do diskuze. V zásadě je to pravda, pokud jste na začátku. Ale v určité fázi svého kontramanipulativního vzdělávání, můžete diskuzi s psychickým upírem využít ke svému tréninku. Budete totiž schopni jeho fauly rychle odhalit a správně na ně reagovat.

Jedním z takových faulů je schopnost manipulátora ohýbat slova a myšlenky partnera v komunikaci do absurdních logických konstrukcí. Malý příklad najdete v lekci 1.10, v mikropříběhu ze života Marka a Jiřiny.


1.11 ... Matka, dcera a budoucnost. Seznamte se s dalšími 6 znaky manipulativního chování

V kontrastu k mužské dominanci je vévodícím prvkem ženského píra BEZBRANNOST, pochopitelně předstíraná bezbrannost. 

Máme s ním soucit, vyhovujeme jeho přáním, cítíme se provinile a ... děláme to, co nechceme. Pokud si tohoto znaku všimneme podobně jako Jarmila v tomto příběhu, ocitáme se na cestě, která může vést k osvobození. To je námět lekce 1.11 a příběh silné matky a stále ještě slabé dcery.

1.12 ... Kamila a Honza ... drsná manipulace v pracovním prostředí. 

Až ve 2. části Školy UK je možné se podrobně seznámiz s tzv. upírskými archetypy a jejich dělením na mužské a ženské. Dnes si jen na dalším mikropříběhu ukážeme, že toto dělení nevylučuje, aby se ženský archetyp upíra vyvinul v muži a naopak, nebo aby se oba v určitém poměru mohli v jednom jedinci takříkajíc smísit.

Lekce 1.12 je o ostrém boji o jedno vedoucí postavení vedeném hodně nefér prostředky. Mimo jiné z něj vyplyne, že vůči prohnané manipulaci - zejména na pracovišti - nejsou zcela imunní ani sebevědomí a dominantní jedinci.

1.13 ... Tomáš a jeho dcera Jitka. Další 2 znaky manipulace a s nimi strategie

Ušlechtile vypadající a často i jednající systematičtí manipuláři jsou zlo-činci gentlemani. Odhalit jejich skutečné motivy není jednoduché, protože navíc jsou obvykle velmi prohnaní.

Námětem lekce 1.13 a jejího mikropříběhu je strategie gaslightingu. Na dvou dalších znacích manipulativního chování uvidíte, jak se tato strategie může "v praxi" projevit. Přejeme vám, ať vás toto nikdy nepotká.


1.14 ... Sestry Lenka a Romana. 2 nové znaky. Příklad, kam až manipulace může zajít

Při rozboru 2. strategie psychických manipulátorů jsme si v základním kurzu ukázali, co je tzv. negativní informační pole, jak vzniká a jaké následky u oběti způsobuje.

Příkladem použití této strategie je v lekci 1.14 příběh sester Lenky a Romany. Ve snaze vyhnout se morální odpovědnosti poskytnout pomoc vymyslí Romana plán, který má za cíl její sestru v očích přátel a známých zdiskreditovat a ji samotnou představit v dobrém světle.


1.15 ... Posledních 7 znaků a pár tipů, jak se všemi znaky pracovat

Lekce 1.15 vyjmenovává posledních 7 znaků ze seznamu. Ve psané podobě se pak můžete podívat i na příklady, jak se těchto znaků projevují "v praxi". 

Nyní, po seznámení se s mnoha mikropříběhy v této a předchozích lekcích, bude mít pro vás přehled všech znaků ještě větší význam. Nicméně prosím stále pamatujte na to, že je s ním třeba zacházet s opatrností. Proč? O tom už je 1. lekce z druhé části Školy umění kontramanipulace...

Zápis k 11 videolekcím Znaky manipulativního chování v 10 příkladech z reálného života


Pokud z nějakých důvodů nemůžete využít k zápisu platební kartu, klikněte prosím sem.