3.3 ... Definice kontramanipulace - je k něčemu užitečná?

Ve třetí lekci Vám nejdříve ukážeme, v čem účinná kontramanipulace nespočívá. Pak si význam pojmu kontramanipulace správně definujeme, ale zároveň vás upozorníme, že jako jakákoli jiná definice má i ta kontramanipulativní omezenou vypovídací schopnost.  Zejména proto, že postihuje pouze její verbální stránku. Skutečně účinná kontramanipulace  zahrnuje víc, než jen schopnost správně slovně reagovat na něčí manipulativní jednání. Bez zapojení našeho vnitřního člověka bude verbální kontramanipulace jen povrchním řešením.

Hudební podkres:
Rustic Ballad by Alexander Nakarada | https://www.serpentsoundstudios.com
Music promoted by https://www.free-stock-music.com
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Dokončit a pokračovat